• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Geotehnika

Geotehnički laboratorij

Geotehnika

Geotehnika
Geotehnička istraživanja

Tvrtka SPP d.o.o., posjeduje Suglasnost Minstarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izvođenje geotehničkih radova, točka 13.1.


Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju, Klasa: UP/I-360-02/08-04/561, Ur.broj: 531-01-08-5 od 28.05.2008. godine
Geotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu

- terenska i laboratorijska ispitivanja svojstava tla i stijena,

- izrada geomehaničkih elaborata,

- geofizička istraživanja,

- hidrogeološki istražni radovi,

- projektiranje i nadzori u niskogradnji,

- projektiranje, nadzor i izvođenje minerskih radova,

- nadzor, vještačenja i revizije u oblasti geotehnike i rudarstva,

- geofizički, geološki i rudarski istražni radovi,

- studije seizmičkih efekata miniranja,

- ostali inženjering iz oblasti rudarstva, građevinarstva, geotehnike i zaštite okoliša.


  • SPP d.o.o., Trstenjakova 3, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • +385 42 203 304
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.