• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr
SPP Geotehnika, zaptita okoliša i rudarstvo

Geotehnika

Zaštita okoliša

Rudarstvo

Geotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu
Geofizički, geološki i rudarski istražni radovi

Opširnije

Zaštita okoliša &

prostorno uređenje

Izrada tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje vezano za objedinjene uvjete zaštite okoliša
Uz studije i elaborate zaštite okoliša. izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte.

Opširnije

Rudarstvo &

podzemne vode

Izrada idejnih, glavnih, dopunskih i pojednostavljenih rudarskih projekata.
Geološki istražni radovi i elaborati.

Opširnije

Geotehnički laboratorij

U vlastitom geotehničkom laboratoriju ispitujemo uzorke tla, a poslovno surađujemo sa više tvrtki u smislu pružanja stručne i proširivanja postojeće poslovne djelatnosti.


Geotehnika

Terenska i laboratorijska ispitivanja svojstava tla i stijena, izrada geomehaničkih elaborata, projektiranje i nadzori u niskogradnji projektiranje, nadzor i izvođenje minerskih radova, nadzor, vještačenja i revizije u oblasti geotehnike i rudarstva, studije seizmičkih efekata miniranja...


Opširnije

Geofizička istraživanja

Seizmička refrakcija, P i S valovi, 2D RF tomografija, spektralna analiza površinskih valova SASW i 2D MASW, spektralna analiza površinskih valova SASW i 2D MASW, georadar GPR, 300 i 500 Mhz antena, ispitivanje integriteta pilota metodama - Sonic Echo SE i Impulse Response IR.


Opširnije

Hidrogeološka istraživanja

Osim usluge bušenja eksploatacijskih zdenaca (bunara), opažačkih piezometara i ostalih strukturno opažačkih bušotina, tvrtka SPP d.o.o. vrši i probna crpljenja za potrebe određivanja parametara zdenaca kao i određivanja hidrogeoloških parametara vodonosnika.


Opširnije

Naši projekti

Geotehnički elaborat temeljenja, studije i elaborati zaštite okoliša. Izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte.


Prikaži sve
Geotehnika
Zaštita okoliša
Rudarstvo
Podzemne vode

Zašto odabrati SPPGeotehnički istražni radovi i projektiranje u geotehnici i građevinarstvu.


Tvrtka SPP d.o.o., posjeduje Suglasnost Minstarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izvođenje geotehničkih radova.

Projektiranje u geotehnici i građevinarstvu.


Geotehnički elaborat temeljenja

Izvođenje radova u rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti okoliša.

Osim istražnog bušenja, posjedujemo opremu za geofizička istraživanja. Također vršimo bušenje zdenaca (bunara) do promjera 320 mm, piezometara i ostalih strukturno-opažačkih bušotina.


Izrađujemo studije utjecaja na okoliš, elaborate zaštite okoliša i operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.

Najnovije vijesti
Redizajn mrežne stranice

Kvalitetniji prikaz sadržaja Internet stranice na pametnim telefonima, tabletima i računalima.

Što nudimoGeotehnički laboratorij
Vršimo istražne radove u geotehnici, zaštiti okoliša i rudarstvu.
Tehnička dokumentacija
SPP d.o.o. ima dugu tradicuju u izradi tehničke dokumentacije za površinsku eksploataciju vezanih i nevezanih mineralnih sirovina (tehničko - građevnog kamena, pijeska, šljunka i gline).
Studije
Izrađujemo studije utjecaja na okoliš, elaborate zaštite okoliša i operativne planove intervencija u zaštiti okoliša.

Što kažu o nama

Uz studije i elaborate zaštite okoliša izrađujemo i Operativne planove intervencija u zaštiti okoliša za pravne subjekte
sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Planu intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99) dužni izraditi planove intervencija.


SPP odrađuje brzo i kvalitetno

Marko Grozić
GTF - podrška

Zdenac koji su mi izbušili dečki iz SPP-a nikad ne presuši čak ni ljeti za najvećih suša.

Hrvoje Hitrec
Jana - CEO

Iz medija prenosimo

SPP d.o.o. u medijima objavili uspjeh novog projekta.
SPP impelmentirao najnovije geotehniče metode za ispitivanje i istraživanje tla.


Zaštita okoliša

SPP-u izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.


Opširnije
Bušenje zdenaca

SPP usavršio tehnologiju bušenje zdenaca kojom osigurava znatno brže izvođenje radova.


Opširnije
  • SPP d.o.o., Trstenjakova 3, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • +385 42 203 304
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.