• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Projekti

Reference

Projekti i reference

SPP projekti i reference

Geotehnički elaborati temeljenja stambenih i poslovnih objekata
Studije o utjecaju na okoliš

Geološki istražni radovi i elaborati


Prikaži sve
Geotehnika
Zaštita okoliša
Rudarstvo
Podzemne vode
  • SPP d.o.o., Trstenjakova 3, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • +385 42 203 304
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.