• SPP d.o.o.
  • +385 42 203 302
  • spp@spp.hr

Rudarstvo

Rudarski projekti i istražni radovi

Rudarstvo


Rudarstvo

- izrada idejnih, glavnih, dopunskih i pojednostavljenih rudarskih projekata,

- izrada prateće rudarske dokumentacije,


Zbog duge tradicije u izradi projektne i tehničke dokumentacije u rudarstvu pružamo usluge konzaltinga u rudarstvu, nadzora nad eksploatacijskim poljima.
Tehnička dokumentacija i geološki istražni radovi u rudarstvu

Za potrebe rudarskih trgovačkih društava i investitore u području površinske eksploatacije mineralnih sirovina izrađujemo sljedeću tehničku dokumentaciju:

- Zahtijev za odobrenje istražnog prostora,

- Elaborate o rezervama mineralnih sirovina,

- Idejne, glavne i dopunske rudarske projekte,

- Izvještaje o rezervama mineralne sirovine.

Za potrebe utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina izvodimo istražno - geološke radove koji ukljućuju istražna bušenja, geofizička ispitivanja i druge metode.

Zbog duge tradicije u izradi projektne i tehničke dokumentacije u rudarstvu pružamo usluge konzaltinga u rudarstvu, nadzora nad eksploatacijskim poljima.


  • SPP d.o.o., Trstenjakova 3, 42000 Varaždin, Croatia
  • GEOTEHNIKA
  • +385 42 203 302
  • +385 42 203 304
  • Fax: +385 42 203 306
  • Email: spp@spp.hr
Copyright © 2015 | SPP d.o.o. Sva prava rezervirana.